Svenska Basenjisällskapets avelsregler

Avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, SKK: s grundregler och SKK: s avelspolicy samt de rasspecifika avelsstrategier som utarbetats av Svenska Basenjisällskapet (SBS).

Hane och tik skall vara ögonlysta inom 12 månader före parningsdatum.

Hane och tik skall striptestas för socker i urinen, detta skall vara gjort inom 4 månader före parning.

Hund som själv är sjuk i Fanconis syndrom, PRA, ärftlig katarakt eller colobom ska inte användas i avel.

Hund som givit avkomma med, eller är barn till hundar som har, Fanconis syndrom eller PRA ska inte användas i avel.

Hane eller tik med basenjiretinopati får användas i avel om den paras med en ca 6 år gammal och frilyst partner. Frilysningen skall vara gjord när hunden är ca 6 år.

Hane och tik ska inte vara förälder till fler än 5 % av sin generation.

Kombinationen ska inte innebära en inavelsgrad på högre än 6,25 % räknat på fem generationer (enligt tabellmetoden).

Hane och tik skall ha erhållit lägst 2: a pris i kvalité, i officiell klass, vid lägst 15 månaders ålder. Undantag kan göras för avelsdjur som får "OK" i Lathunden avseende bidrag till genpoolen. Meritering kan även göras genom deltagande på en beskrivning anordnad av Svenska Basenjisällskapet eller godkänt resultat på officiellt prov.

SBS rekommenderar även alla uppfödare att HD-röntga sina avelsdjur!

 

Läs om SBS RAS=Rasspecifika Avelsstrategier
Läs om SKKs grundregler och Avelspolicy www.skk.se
Djurskyddsmyndigheten