Bumle

Skeppshund på s/s Tosca på 1950-talet


Bumle, stor som en boxer och han kunde skälla!

Bumle köptes i Indien av besättningen på Tosca och rasen kallas för Indian tigerdog. Han levde sitt liv som skeppshund och hade nog ett
riktigt hundliv. Han satt med vid kaptensbordet och åt och han sov med kaptenen. Han gick ner i byssan när han var hungrig och fick sig
en biff eller två och ben kom kontinuerligt också :-)) Han hade ett fint halsband med alla brickor på som en hund behövde för att få gå i land
i de olika hamnarna. Han visste precis vad som gällde när de närmade sig land, han fick på sitt halsband och sedan satt han vid lejdaren
och lät sig examineras och kollas av hamnpersonalen innan han sprang i land. Vi vet ju inte vad han gjorde i hamn men säkert fanns det
många barn till honom. Flera gånger fick båten försenad avgång och det hände också att han åkte bil mellan New York och Baltimore när
han blivit akterseglad. Reglerna ändrades efterhand och det blev svårt att hålla en skeppshund, de fick inte gå iland överallt längre. Det be-
stämdes att han skulle flytta till Åland och till oss. Men han försvann i en hamn i Holland. Vi som skulle få hund visade då fotografier på
honom och en flicka sa "han ser ju ut som en basenji", och på den vägen är det. Detta var på slutet av 1950-talet.