BIS-3 grupp i Vallentuna 2012 Charlie, Noni, Chika och Medea


Taimi och Kiko


Klara, fääärdiga, gåååå............


Gaia, Fagge, Chika, Jarrah, Gali och Taimi med Mia på Hundfjället!


Fagge, Gali, Jarrah,Tricycle,Chika, Gaia och Taimi

Vårt afrikanska arv

Diverse

Jogging

Historia

Valpar