HISTORIA


Mia och vännen Marie Sinimets med Mias yngsta son Ola i famnen. Kortet är taget 1985.
Basenjis fr.v: Y.Carlina, Azenda Islanda, Senjisfinx Kamomilla, Senjisfinx Osiris, Y.Linnea, Y.Anemone.